Top

Tin Tức

Hổ Trợ Tân Thủ Alpha Test & Open Beta

[18-03-2024]

  • Máy chủ thử nghiệm (Alpha Test): Từ 10h 18/03 đến hết ngày 22/03/2024
  • Máy chủ chính thức (Open Beta): Từ 18h ngày 23/03/2024
  • Lưu ý: Từ 14h ngày 23/03/2024 người chơi có thể đăng nhập vào game để khởi tạo nhân vật & tham gia các hoạt động miễn phí tại bản đồ Khu Vực Chuẩn Bị

Hổ trợ tân thủ:

Alpha Test

Open Beta

Liên quan đến Trang Bị

Nhận trang bị Kim Xà 5 (tự chọn op) [+15]

Nhận trang bị Kim Xà 5 (thuộc tính ngẫu nhiên)

Nhận văn sức cấp 3 [+15]

Nhận văn sức cấp 2 [+15]

Nhận Tín Vật Bang cấp 15

Nhận Tín Vật Bang cấp 1

Nhận danh hiệu bang cấp 10 – Đồng Cừu

Nhận danh hiệu bang cấp 1 – Kết Nghĩa

Nhận trang bị sư môn cấp 3 – 4 – 5 [+15]

Nhận trang bị sư môn cấp 3 – 4 – 5

Nhận trang bị Diệu Dương [+15]

Nhận trang bị Diệu Dương

Nhận trang bị Chiến Cuồng [+15]

Nhận trang bị Chiến Cuồng

Nhận trang bị Võ Lâm Bá Chủ [+15]

Nhận trang bị Võ Lâm Bá Chủ

Nhận trang bị Thiên Hạ Vô Song [+15]

Nhận trang bị Buff 35% [+15]

Nhận trang bị Buff 35%

Nhận Hào Hiệp Vô Hạ [+15]

Nhận Hào Hiệp Vô Hạ (yêu cầu cấp 99)

Nhận trang bị Ẩm Huyết [+15]

Nhận trang bị Hỏa Phụng Tướng [+15]

Nhận trang bị Hỏa Phụng Tướng

Nhận trang bị Thanh Long Tướng [+15]

Liên Quan Yếu Quyết, Mật Tịch

Nhận mật tịch sư môn 25%

Nhận mật tịch sư môn 11%

Nhận mật tịch phụ (chiêm y, tử hà…..)

Nhận mật tịch phụ (chiêm y, tử hà…..)

Nhận Lăng Ba Toàn Tập

Nhận Lăng Ba Toàn Tập

Nhận Tiêu Dao Mật Tịch

Nhận Tu Chân, Đại Nhân Sâm

Nhận Tu Chân, Đại Nhân Sâm

Nhận Yếu Quyết Môn Phái

Nhận Yếu Quyết Môn Phái

Liên Quan Quân Hàm, Kinh Mạch, Pet

Nhận quân hàm Soái Tống

Nhận 50.000 công trạng

Nhận quân hàm Soái Liêu

Nhận quân hàm Đô Thống

Nhận sư môn, danh vọng

Nhận sư môn, danh vọng

Nhận kinh mạch Võ Tôn

Nhận kinh mạch Võ Tôn

Nhận Pet cấp 5

Nhận Pet cấp 5

Nhận sách Pet cấp 5

Nhận sách Pet cấp 5

Liên Quan Vật Phẩm

Nhận Đá Quý

Nhận Uẩn Linh 7

Nhận Uẩn Linh 6

Nhận Tẩy Tâm, Luyện Lô

Nhận Dược Phẩm

Nhận 5000 Vàng

Nhận Kim Phiếu, Ngân Phiếu

Nhận Ngân Phiếu

Nhận Điểm Phong Hoa