Top

Tính Năng

Tính Năng Danh Hiệu Bang Hội

[18-03-2024]

Tại giao diện Bang hội sẽ xuất hiện nút chọn Danh Hiệu, kích hoạt danh hiệu và điểm cống hiến cá nhân. Chi tiết như hình minh họa:

NPC & Vật phẩm liên quan

Hình ảnh

Nội dung


Quản Gia Bang Phái

 • Vị trí: Biện Kinh (176/175)
 • Chức năng:
  • Thực hiện nhiệm vụ hằng ngày
  • Mở Cửa Hàng Bang Hội


Đồng Tế Chi Nguyện

 • Nguồn gốc:
  • Nhận thưởng chiến trường, tài nguyên chiến bằng các loại quân công chương.
  • Nộp 20 loại trái cây
  • Trả thưởng Tài Nguyên Chiến bằng Quân công
  • Nộp 20 loại trái cây
  • Hoàn thành nhiệm vụ 4 lần thịt nướng
  • Nộp set vòng thái hư bát quái
  • Nộp 30 lần quân dụng
  • Nhặt rương ( túi boss )
  • Nhặt rương boss đại chiến

• Chức năng: dùng để nâng cấp danh hiệu

Công thức nâng cấp:

Cấp

Tên

Công thức nâng cấp

1

Kết Nghĩa

50 điểm cống hiến + 7 đồng tế chi nguyện + 50 vàng

2

Huề Thủ

75 điểm cống hiến + 14 đồng tế chi nguyện + 100 vàng

3

Kim Lan

200 điểm cống hiến + 28 đồng tế chi nguyện + 150 vàng

4

Tề Tâm

250 điểm cống hiến + 42 đồng tế chi nguyện + 200 vàng

5

Đồng Hưởng

450 điểm cống hiến + 63 đồng tế chi nguyện + 250 vàng

6

Phó Hỏa

600 điểm cống hiến + 84 đồng tế chi nguyện + 300 vàng

7

Quần Hùng

1000 điểm cống hiến + 112 đồng tế chi nguyện + 400 vàng

8

Hợp mưu

2400 điểm cống hiến + 168 đồng tế chi nguyện + 500 vàng

9

Chí Khí

4800 điểm cống hiến + 252 đồng tế chi nguyện + 700 vàng

10

Đồng Cừu

8000 điểm cống hiến + 364 đồng tế chi nguyện + 1000 vàng

Hiệu quả của danh hiệu:

Kích hoạt danh hiệu bang hội:

  • Nhân sĩ có thể kích hoạt danh hiệu tại giao diện Bang hội.
  • Danh hiệu phải được mở khóa kích hoạt dần từ cấp thấp lên cấp cao.
  • Mỗi danh hiệu khi mở khóa sẽ tiêu hao điểm cống hiến, vàng và các vật phẩm nhất định.
  • Các bước mở khóa kích hoạt và duy trì danh hiệu Bang hội như sau:


Bước 1: Chọn mục Nhận Danh Hiệu tại giao diện Bang hội.


Bước 2: Chọn đồng ý để mở khóa danh hiệu mới, tiêu hao một số vật phẩm nhất định.


Bước 3: Để kích hoạt danh hiệu, nhân sĩ chọn dòng Kích hoạt danh hiệu bang hội.

Bước 4: Chọn danh hiệu cần đổi


Bước 5: Khi xác nhận kích hoạt danh hiệu sẽ trừ một lượng điểm cống hiến tương ứng.

Lưu Ý

Danh hiệu khi kích hoạt thành công sẽ có hiệu quả duy trì đến hết ngày.

Sang ngày kế tiếp, nếu điểm cống hiến còn đủ để sử dụng thì hệ thống sẽ tự động trừ lượng điểm cống hiến tương ứng để duy trì hiệu quả của danh hiệu cho ngày mới.

Nếu điểm cống hiến ở ngày mới không đủ, hiệu quả danh hiệu sẽ mất. Nhân vật phải tăng điểm cống hiến và kích hoạt danh hiệu lại mới có thể sử dụng.

Danh hiệu khi đã kích hoạt (có hiệu lực) sẽ hiển thị tên danh hiệu đó trên nhân vật.